xml:lang="en" lang="en" dir="ltr">

Manuscript Desk2 Manuscript Desk2 Manuscript Desk2 Manuscript Desk

From ManuscriptDesk

Difference between revisions of "Manuscripts:DigHumPracticum/A001"

Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
โˆ’
<hi rend="underline">DE TWEESPRONG</hi><lb/><lb/> Toen <hi rend="superscript">H</hi>erakles, meerderjarig ge <metamark rend="black pen">^ and lob that connects 'e' and 'w'</metamark> worden, de wijde wereld <lb/>introk, kwam hij reeds van op den eersten dag van zijn tocht, <lb/>aan een tweesprong. Het Helleensche Ministerie van Bruggen <lb/>en Levenspaden had aldaar een wegwijzer doen plaatsen. Op <lb/>het plankje dat naar rechts p<del type="overwritten">e</del>ijlde, las <del type="overwritten">l</del>onze held" <hi rend="underline">Pad der <lb/>Deugd</hi> ", op het andere " <hi rend="underline">Pad der Ondeugd</hi> " , zonder vermelding <lb/>van afstand in parasangen of stadions. <hi rend="superscript">D</hi>e aanduidingen waren <lb/>officieel zwart op witten achtergrond in letters van gelijke <lb/>groot<add place="supralinear">t</add><metamark>line to indicate place</metamark>e geschilderd; blijkbaar om de voorbijgangers noch in <lb/>de eene noch in de andere richting te bei<metamark>blotted out trema above 'i'</metamark>nvloeden; want de<lb/> levenswandel der <del type="overwritten"> g</del>menschen - <del>evenmin</del><add place="supralinear">net</add> als de kunst - is geen<lb/> regeeringszaak.<lb/> De " Helleensche Bond voor de Bescherming der Open-<lb/>bare Zedelijkheid " had echter de toelating verkregen om op <lb/> allegorische wijze de beteekenis van deze twee wegen te ver-<lb/>klaren en langs elke baan, respectievelijk een " eere- " en <lb/>een " oneerepoort " opgericht. Deze constructies waren <lb/>voorloopig nog in pleister doch zouden in duurzaam marmer<lb/> van Paros opg<del type="overwritten">r</del>etrokken worden zoodra de Bond over de no<hi rend="underline">odig<del rend="black ink">e</del><add place="supralinear" rend="black ink">e</add></hi> <lb/>geldmiddelen zou beschikken . <add>1)</add><metamark>short line signalising end of page</metamark><lb/> 1) De"Helleensche Bond voor de Bescherming der Openbare <lb/>Zedelijkheid " is geve<del type="overwritten">d</del>stigd te Lesbos,  Aguia Tartufos, I7, <lb/>alwaar alle giften en schenkingen <del type="overwritten" rend="typ ink">in</del>xx dankbaar<del type="overwritten" rend="typ ink">heid</del>xxxx zullen<lb/> in ontvangst genomen worden.<lb/><num>- 1 -</num>
+
<hi rend="underline">DE TWEESPRONG</hi><lb/><lb/> Toen <hi rend="superscript">H</hi>erakles, meerderjarig ge <metamark rend="black pen">^ and lob that connects 'e' and 'w'</metamark> worden, de wijde wereld <lb/>introk, kwam hij reeds van op den eersten dag van zijn tocht, <lb/>aan een tweesprong. Het Helleensche Ministerie van Bruggen <lb/>en Levenspaden had aldaar een wegwijzer doen plaatsen. Op <lb/>het plankje dat naar rechts p<del type="overwritten">e</del>ijlde, las <del type="overwritten">l</del>onze held" <hi rend="underline">Pad der <lb/>Deugd</hi> ", op het andere " <hi rend="underline">Pad der Ondeugd</hi> " , zonder vermelding <lb/>van afstand in parasangen of stadions. <hi rend="superscript">D</hi>e aanduidingen waren <lb/>officieel zwart op witten achtergrond in letters van gelijke <lb/>groot<add place="supralinear">t</add><metamark>line to indicate place</metamark>e geschilderd; blijkbaar om de voorbijgangers noch in <lb/>de eene noch in de andere richting te bei<add place="inline" rend="black pen">ยจ</add>nvloeden; want de<lb/> levenswandel der <del type="overwritten"> g</del>menschen - <del>evenmin</del><add place="supralinear">net</add> als de kunst - is geen<lb/> regeeringszaak.<lb/> De " Helleensche Bond voor de Bescherming der Open-<lb/>bare Zedelijkheid " had echter de toelating verkregen om op <lb/> allegorische wijze de beteekenis van deze twee wegen te ver-<lb/>klaren en langs elke baan, respectievelijk een " eere- " en <lb/>een " oneerepoort " opgericht. Deze constructies waren <lb/>voorloopig nog in pleister doch zouden in duurzaam marmer<lb/> van Paros opg<del type="overwritten">r</del>etrokken worden zoodra de Bond over de no<hi rend="underline">odig<del rend="black ink">e</del><add place="supralinear" rend="black ink">e</add></hi> <lb/>geldmiddelen zou beschikken . <add>1)</add><metamark>short line signalising end of page</metamark><lb/> 1) De"Helleensche Bond voor de Bescherming der Openbare <lb/>Zedelijkheid " is geve<del type="overwritten">d</del>stigd te Lesbos,  Aguia Tartufos, I7, <lb/>alwaar alle giften en schenkingen <del type="overwritten" rend="typ ink">in</del>xx dankbaar<del type="overwritten" rend="typ ink">heid</del>xxxx zullen<lb/> in ontvangst genomen worden.<lb/><num>- 1 -</num>

Revision as of 12:11, 9 May 2016

You do not have permission to view the content of this page, because the owner of this page has made the content available only to the ManuscriptEditors group.
Manuscript Desk Home