xml:lang="en" lang="en" dir="ltr">

Manuscript Desk2 Manuscript Desk2 Manuscript Desk2 Manuscript Desk

From ManuscriptDesk

Difference between revisions of "Manuscripts:DigHumPracticum/A003"

Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
antwoordde Herakles dat hij " goed was voor alle werk ", Men <lb/>kon het den flinken kerel trouwens aanzien. Toen de jongeling <lb/>ten slotte nog vertelde dat hij op weg was naar "De Deugd", <lb/>verzekerde Creon hem dat, zonder gids, hij dit verheven doel <lb/>nooit zou bereiken. En dan Megara, getooid in haar mooisten <lb/>ambergeurigen peplos, nu met vriendelijken glimlach, nevens <lb/>den gast aan den feestdisch zat, liet <del>deze</del><add place= "margintop">Herakles</add> zich /<add place= "margintop">dra</add>overtuigen <lb/>dat de gids niemand anders kon zijn dan de jonge maagd die <lb/>me<del>r</del><add>t</add> harmonische armbewegingen den zoeten wijn van Samos uit <lb/>koele amphoren in gouden schalen schonk. Den volgenden dag <lb/>gingen zij dus naar den wethouder die hun afspraak netjes op <lb/>een perkament liet overschrijven en Herakles en Megara, <lb/>getooid met de frisse rozen van Hymen, <add place= "margintop">en geschoeid met nieuwe sandalen</add> trokken op reis. <lb/>In den beginne<del>n</del> voelden beiden zich zeer gelukkig. <lb/>De streek die zij door<del>trokken</del><add place= "margintop">wandelden</add> was inderdaad het door de Goden <lb/>mild gezegende Arcadië. Wijnbergen bloeiden langs zachtglooi- <lb/>ende hellingen. Akkers strekten langsheen de baan hun kwadra- <lb/>ten als opengelegde lakenstukken in alle mogelijke tinten van <lb/>groen. De prille lentelucht was doorgeurd van mimosas, vio- <lb/>lieren en het zilt der zee. Zingend en stoeiend liepen zij <lb/>langsheen de baan en de landlieden die op de velden werkten, <lb/>groetten welgezind dit zoo onbezorgd en zoo goed bij elkander <lb/>passend paar. Als de avond inviel, <del>strekten</del><add place= "margintop">rustten</add>xde wandelaars <lb/>onder een pijnboom, waar de aarde met een mollig tapijt <lb/>van dorre naalden bedekt <unclear>xxx</unclear>was. <del>Ze staarden naar de</del> Boven<lb/>hun hoofd strekte de hemel zich uit als een veld waar de <lb/><lb/>- 3 -
+
antwoordde Herakles dat hij " goed was voor alle werk ", Men <lb/>kon het den flinken kerel trouwens aanzien. Toen de jongeling <lb/>ten slotte nog vertelde dat hij op weg was naar "De Deugd", <lb/>verzekerde Creon hem dat, zonder gids, hij dit verheven doel <lb/>nooit zou bereiken. En daar Megara, getooid in haar mooisten <lb/>ambergeurigen peplos, nu met vriendelijken glimlach, nevens <lb/>den gast aan den feestdisch zat, liet <del>deze</del><add place= "margintop">Herakles</add> zich <add place= "margintop">dra</add>/overtuigen <lb/>dat de gids niemand anders kon zijn dan de jonge maagd die <lb/>me<del>r</del><add>t</add> harmonische armbewegingen den zoeten wijn van Samos uit <lb/>koele amphoren in gouden schalen schonk. Den volgenden dag <lb/>gingen zij dus naar den wethouder die hun afspraak netjes op <lb/>een perkament liet overschrijven en Herakles en Megara, <lb/>getooid met de frissche rozen van Hymen, <add place= "margintop">en geschoeid met nieuwe sandalen</add> trokken op reis. <lb/>In den beginne<del>n</del> voelden beiden zich zeer gelukkig. <lb/>De streek die zij door<del>trokken</del><add place= "margintop">wandelden</add> was inderdaad het door de Goden <lb/>mild gezegende Arcadië. Wijnbergen bloeiden langs zachtglooi- <lb/>ende hellingen. Akkers strekten langsheen de baan hun kwadra- <lb/>ten als opengelegde lakenstukken in alle mogelijke tinten van <lb/>groen. De prille lentelucht was doorgeurd van mimosas, vio- <lb/>lieren en het zilt der zee. Zingend en stoeiend liepen zij <lb/>langsheen de baan en de landlieden die op de velden werkten, <lb/>groetten welgezind dit zoo onbezorgd en zoo goed bij elkander <lb/>passend paar. Als de avond inviel, <del>strekten</del><add place= "margintop">rustten</add>xde wandelaars <lb/>onder een pijnboom , waar de aarde met een mollig tapijt <lb/>van dorre naalden bedekt <unclear>xxx</unclear> was. <del>Ze staarden naar de</del> Boven<lb/>hun hoofd strekte de hemel zich uit als een veld waar de <lb/><lb/>- 3 -

Revision as of 12:13, 9 May 2016

You do not have permission to view the content of this page, because the owner of this page has made the content available only to the ManuscriptEditors group.
Manuscript Desk Home