xml:lang="en" lang="en" dir="ltr">

Manuscript Desk2 Manuscript Desk2 Manuscript Desk2 Manuscript Desk

From ManuscriptDesk

Difference between revisions of "Manuscripts:DigHumPracticum/A004"

Jump to: navigation, search
 
Line 1: Line 1:
meeste sterren als onregelmatig gezaaide halmpjes <del>begonnen</del><lb/> <del>te</del> prie<del>m</del><add place= "margintop">d</add>en, terwijl enkele grootere als wilde kruiden reeds<lb/>in sterker wasdom opschoten. Wanneer het de heftige nachte<del>g</del><lb/>gaal beliefde een momentje stilte te gunnen, vertelde<lb/>Megara uit haar jeugdherinneringen, onbenullige gebeurtenissen<lb/>die vaal afstaken tegenover de meer dramatische heldendaden<lb/>van Herakles die XXXX a.u.b. reeds in de wieg twee door<lb/>Hera gezonden slangen had geworgd. Doch op dit en ander ging X<lb/>hij niet prat. Herakles volgde gewillig het gezag van zijn levensgezellin en gids.<lb/>Af en toe sprak hij met haar over het doel van hun<lb/> reis:<lb/>"Die Deugd, waarheen je me leidt, wat is dat<lb/>eigenlijk, Megara?"<lb/>- "Ha ja! Die Deugd... Wel vriend, dat is zoo'n<lb/>grote tempel, begrijp je, nog heel wat groter dan die van<lb/>Delphi, met gouden zuilen en priesters op al de trappen,<lb/>en al binnen een wonderlijk beeld gebeiteld uit Ch<add place= "margintop">r</add>ysopaas,<lb/>amethist, chrysoliet, jaspis, Chalcedon en chrysoberil."<lb/>Ze overstelpte hem met een karrevracht delfstoffen<lb/>om hem te verbluffen...<lb/>"Zoo!" verwonderde zich Herakles. "Ik dacht<lb/>nochtans: de Deugd dat moest <del>zoo</del> iets abstrac<del>x</del><add place= "margintop">t</add>s zijn. Zoo<lb/>iets dat men zich moeilijk kon voorstellen..."<lb/>- "Neen beste vent, de Deugd, dat is iets heele-<lb/>maal concreets, iets zeer materieels."<lb/>- "En zijt ge daar zeker van, Megara?"<lb/><lb/>- 4 -
+
meeste sterren als onregelmatig gezaaide halmpjes <del>begonnen</del><lb/> <del>te</del> prie<del>m</del><add place= "margintop">d</add>en, terwijl enkele grootere als wilde kruiden reeds<lb/>in sterker wasdom opschoten. Wanneer het de heftige nachte<del>g</del><lb/>gaal beliefde een momentje stilte te gunnen, vertelde<lb/>Megara uit haar jeugdherinneringen, onbenullige gebeurtenissen<lb/>die vaal afstaken tegenover de meer dramatische heldendaden<lb/>van Herakles die XXXX a.u.b. reeds in de wieg twee door<lb/>Hera gezonden slangen had geworgd. Doch op dit en ander ging X<lb/>hij niet prat. Herakles volgde gewillig het gezag van zijn levensgezellin en gids.<lb/>Af en toe sprak hij met haar over het doel van hun<lb/> reis:<lb/>"Die Deugd, waarheen je me leidt, wat is dat<lb/>eigenlijk, Megara?"<lb/>- "Ha ja! Die Deugd... Wel vriend, dat is zoo'n<lb/>grote tempel, begrijp je, nog heel wat grooter dan die van<lb/>Delphi, met gouden zuilen en priesters op al de trappen,<lb/>en al binnen een wonderlijk beeld gebeiteld uit Ch<add place= "margintop">r</add>ysopaas,<lb/>amethist, chrysoliet, jaspis, Chalcedon en chrysoberil."<lb/>Ze overstelpte hem met een karrevracht delfstoffen<lb/>om hem te verbluffen...<lb/>"Zoo!" verwonderde zich Herakles. "Ik dacht<lb/>nochtans: de Deugd dat moest <del>zoo</del> iets abstrac<del>x</del><add place= "margintop">t</add>s zijn. Zoo<lb/>iets dat men zich moeilijk kon voorstellen..."<lb/>- "Neen beste vent, de Deugd, dat is iets heele-<lb/>maal concreets, iets zeer materieels."<lb/>- "En zijt ge daar zeker van, Megara?"<lb/><lb/>- 4 -

Latest revision as of 12:19, 9 May 2016

You do not have permission to view the content of this page, because the owner of this page has made the content available only to the ManuscriptEditors group.
Manuscript Desk Home