xml:lang="en" lang="en" dir="ltr">

Manuscript Desk2 Manuscript Desk2 Manuscript Desk2 Manuscript Desk

From ManuscriptDesk

Difference between revisions of "Manuscripts:DigHumPracticum/A007"

Jump to: navigation, search
(Created page with "This page has not been transcribed yet.")
 
Line 1: Line 1:
This page has not been transcribed yet.
+
zooals het in de nymengedichtjes heet " baadt in rozengeur en<lb/>
 +
maneschijn", gaandeweg veel van zijn bekoorlijkheid<lb/>
 +
verliest!... Ik raad U aan deze reis te erotiseren...."<lb/>
 +
- "Wat is <add>me</add> dat?" vroeg Megara. <lb/>
 +
- "Hebt ge nooit gehoord van Potemkin?" <lb/>
 +
- "Neen, nooit van ge<del>v</del><add>h</add>oord<add>!</add>.." <lb/>
 +
- "Welnu, Potemkin was een hoveling van de beroemde<lb/>
 +
Katherina, keizerin van Scythië. Toen de vorstin eens een<lb/>
 +
zeer armoedige provincie van haar Rijk doorreisde, liet deze <lb/>
 +
Potemkin, beiderzijds van de baan, geschilderde paneelen<lb/>
 +
opstellen die het begoochelend vertoon van voorspoedige<lb/>
 +
dorpen en nijverige steden boden. Volg dit voorbeeld... <add>H</add>ier<lb/>
 +
hebt ge enkele suggestieve ontwerpen van de kunstenares<lb/>
 +
Elephantis. Ze stellen weelderige tropische vegetaties <lb/>
 +
voor uit Indië en Assyrië. Laat uw man, onderweg, deze voor-<lb/>
 +
stellingen doorheen de gekleurde glazen van een stereoscoop<lb/>
 +
bekijken en geen twijfel, of hij zal het eentonige van<lb/>
 +
den tocht vergeten...."<lb/>
 +
Megara volgde dezen raad. O<del>h</del><add>v</add>er nacht ging ze deze<lb/>
 +
erotische coulissen opstellen. En terwijl ze dan, over <add>'</add> dag,<lb/>
 +
daar voorbijwandelden <add>,</add> ratelde ze haar to<del>u</del><add>e</add>ristisch commentaar<lb/>
 +
af:
 +
"Aanschouw <add>,</add> m'n beste Herakles, dit aanlokkelijk<lb/>
 +
landschap!... Hoe omslingeren deze wonderlijke vegetaties<lb/>
 +
zich tot curieuze omarmingen... Zie dit geheimzinnig moeras<lb/>
 +
m<del>a</del><add>e</add>t zijn fosforische dwaallichtjes..! Ruikt g<del>ij</del><add>e</add> den <del><unclear>xxxx</unclear></del><lb/>
 +
- 7 -

Revision as of 12:36, 26 April 2016

You do not have permission to view the content of this page, because the owner of this page has made the content available only to the ManuscriptEditors group.
Manuscript Desk Home