xml:lang="en" lang="en" dir="ltr">

Manuscript Desk2 Manuscript Desk2 Manuscript Desk2 Manuscript Desk

From ManuscriptDesk

Difference between revisions of "Manuscripts:DigHumPracticum/A008"

Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
zwoelen, bedwelmenden geur van gindsche geraffineerde <lb/>orchid<del>a</del><add place="supralinear">e</add>eën?... " <lb/>
+
zwoelen, bedwelmenden geur van gindsche geraffineerde <lb/>
En met sensueel smachtende<add place ="inline">n</add>
+
orchid<del>a</del><add place="supralinear">e</add>eën?... " <lb/>
blik en een verleidelijk<lb/> tremolo in de stem, lispelde de vrouw : <lb/>
+
En met sensueel smachtende<add place ="inline">n</add> blik en een verleidelijk<lb/>  
" Ik ben er zeker van, lieveling,... <del>m</del><add place= "overwritten">g</add>e gevoelt u <lb/>weer gelukkig..! "<lb/> Doch Herakles <del type= "crossed out">',</del> ' scherp peilend oog, geoefend in het<lb/> bespieden der verste zeilen aan den zeewinden, had spoedig<lb/> <metamark place= "marginleft"><note>liggende haak</note></metamark> het bedrog ontdekt. Schamper snauwde hij haar toe :<metamark>)</metamark><lb/> <metamark>149</metamark>"Ha <add place="inline">,</add> ge meent gij mij in <del type="crossed out">de</del><add place="supralinear">gekleurde</add>doekjes te leggen ?<lb/> Uw " Oostersche Vizioenen " nagel ze op een kermisbarak voor<lb/> lompe Beotiërs !..." <lb/>Hij liep naar de <del type="crossed out">kleurige</del><add place="supralinear">leerrijke</add>paneelen, rukte ze brutaal<lb/> aan flarden... Mehercle !.. Daar, een boogscheut verder dan<lb/> dit potsierlijk stellage<add place="inline">,</add> stond daar niet de<del type="overwritten">o</del><add type="overwritten">O</add>neerepoort<lb/> met zijn grinnik<del type="crossed out">k</del>ende monsters ?....<lb/> "Is het zoo dat ge mij naar de Deugd geleid hebt ?"<lb/> Herakles keek z'n vrouw star in de ogen. En waarlijk ,<lb/> daar glom ook zoo iets als die geilgroene glim die hij<lb/> gezien had in het oog van een der slangen van Hera... <add place="marginleft">x</add><lb/> " Gij serpent, maak <del type="crossed out">U</del><add place="supralinear">u</add>uit de voeten, of <del type="overwritten">doe</del><lb/><del type="overwritten">'</del>hk bega nog een ongeluk ! <add place="inline">...</add>"<lb/> De gids liet het zich geen twee maal zeggen <del type="crossed out">en zoon</del><add place="inline">.</add><add place="supralinear"> Wanneer</add><lb/> <add place="supralinear">.</add>Megara verdwenen was achter den rommel van zeildoek en pan-<lb/> nelatten <add place="inline">,</add> zette de rampzalige Herakles zich moedeloos neer <lb/>aan den voet van den wegwij<del type="overwritten"><unclear>XXX</unclear></del>zer... <lb/><p>-8-</p><lb/>
+
tremolo in de stem, lispelde de vrouw : <lb/>
 +
" Ik ben er zeker van, lieveling,... <del>m</del><add place= "overwritten">g</add>e gevoelt u <lb/>
 +
weer gelukkig..! "<lb/>  
 +
Doch Herakles <del type= "crossed out">',</del> ' scherp peilend oog, geoefend in het<lb/>
 +
bespieden der verste zeilen aan den zeewinden, had spoedig<lb/>
 +
<metamark place= "marginleft"><note>liggende haak</note></metamark> het bedrog ontdekt. Schamper snauwde hij haar toe :<metamark>)</metamark><lb/>
 +
<metamark>149</metamark>"Ha <add place="inline">,</add> ge meent gij mij in <del type="crossed out">de</del><add place="supralinear">gekleurde</add>doekjes te leggen ?<lb/>
 +
Uw " Oostersche Vizioenen " nagel ze op een kermisbarak voor<lb/>
 +
lompe Beotiërs !..." <lb/>Hij liep naar de <del type="crossed out">kleurige</del><add place="supralinear">leerrijke</add>paneelen, rukte ze brutaal<lb/>
 +
aan flarden... Mehercle !.. Daar, een boogscheut verder dan<lb/> dit potsierlijk stellage<add place="inline">,</add> stond daar niet de<del type="overwritten">o</del><add type="overwritten">O</add>neerepoort<lb/>
 +
met zijn grinnik<del type="crossed out">k</del>ende monsters ?....<lb/
 +
"Is het zoo dat ge mij naar de Deugd geleid hebt ?"<lb/> Herakles keek z'n vrouw star in de ogen. En waarlijk ,<lb/>
 +
daar glom ook zoo iets als die geilgroene glim die hij<lb/>
 +
gezien had in het oog van een der slangen van Hera... <add place="marginleft">x</add><lb/>
 +
" Gij serpent, maak <del type="crossed out">U</del><add place="supralinear">u</add>uit de voeten, of <del type="overwritten">doe</del><lb/>
 +
<del type="overwritten">'</del>hk bega nog een ongeluk ! <add place="inline">...</add>"<lb/>
 +
De gids liet het zich geen twee maal zeggen <del type="crossed out">en zoon</del><add place="inline">.</add><add place="supralinear"> Wanneer</add><lb/>
 +
<add place="supralinear">.</add>Megara verdwenen was achter den rommel van zeildoek en pan-<lb/>
 +
nelatten <add place="inline">,</add> zette de rampzalige Herakles zich moedeloos neer <lb/>
 +
aan den voet van den wegwij<del type="overwritten"><unclear>XXX</unclear></del>zer... <lb/>
 +
<p>-8-</p><lb/>

Revision as of 12:09, 9 May 2016

You do not have permission to view the content of this page, because the owner of this page has made the content available only to the ManuscriptEditors group.
Manuscript Desk Home