xml:lang="en" lang="en" dir="ltr">

Manuscript Desk2 Manuscript Desk2 Manuscript Desk2 Manuscript Desk

From ManuscriptDesk

Difference between revisions of "Manuscripts:KaatEline/16Brulez"

Jump to: navigation, search
Line 2: Line 2:
 
Niet morren, <add>ook vuil</add> niet leelijker dan zijn<lb/> <unclear>ovale</unclear> snaeir met eene pretentie<lb/>
 
Niet morren, <add>ook vuil</add> niet leelijker dan zijn<lb/> <unclear>ovale</unclear> snaeir met eene pretentie<lb/>
 
van alle duivels,<add>en</add> steeds <unclear>hh</unclear> er op<lb/> om het keizerlijk prendtye hoog te houden<lb/> moest hij haar geloven <unclear>daneen</unclear> <lb/> hij ....<lb/>&#x2014;<lb/>
 
van alle duivels,<add>en</add> steeds <unclear>hh</unclear> er op<lb/> om het keizerlijk prendtye hoog te houden<lb/> moest hij haar geloven <unclear>daneen</unclear> <lb/> hij ....<lb/>&#x2014;<lb/>
<del>ZOZ</del>. al erg gering dat <del>hij</del> <add>ze</add> in alle offer<lb/> plechtigheid zij hem steeds ter zijde<lb/> staat en van dit <unclear>anitians</unclear> van hare<lb/>
+
<del>ZOZ</del>. al erg gering dat <del>hij</del> <add>ze</add> in alle offer<lb/> plechtigheid zij hem steeds ter zijde<lb/> staat en van dit <unclear>anitians</unclear> van hare.<lb/> <add><unclear><hi rend="underline">Croomlijge</hi></unclear></add> statige gestalte zijne schraalheid nu<lb/> meer <unclear>fhrierlse
 +
</unclear> maakt.<lb/> &#x2014;

Revision as of 12:26, 9 December 2015

You do not have permission to view the content of this page, because the owner of this page has made the content available only to the ManuscriptEditors group.
Manuscript Desk Home