xml:lang="en" lang="en" dir="ltr">

Manuscript Desk2 Manuscript Desk2 Manuscript Desk2 Manuscript Desk

From ManuscriptDesk

Difference between revisions of "Manuscripts:SarahAnneleen/8A33Brulez"

Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
 
<p>Sheherazade:</p>
 
<p>Sheherazade:</p>
  
<p>men <unclear>kxxxdele</unclear> hem ( Shiriar ) <del>het</del> den wellust<lb/> <metamark>A</metamark> als de <sic>scholits</sic> die men op zijn disch zette.<lb/> Zooals de vernuftige kok <del>aan</del> <retrace>s</retrace>au<retrace>s</retrace> <del>aan</del> <del>het</del><lb/> de <add><unclear>van</unclear></add> opgediende pastei een schip <del><sic>miek</sic></del><add type="supralinear"><del>vormde</del></add> <add type="infralinear"><del><sic>mie</sic></del> <add type="infralinear">bouwde</add> </add> en de<lb/> ijsvorm tot een haantje boetseerde aldus ging<lb/> ook de maarschalk der Keizerlijke genoegen te <del>werk</del> <add>werk</add> door<lb/> de nieuwe concubine in een korenschelf te hullen<lb/> waar <add>in</add> eene roode kollebloem bij<retrace>zonder</retrace> de aandacht<lb/> trok.<lb/><lb/><lb/>
+
<p>men <unclear>kxxxdele</unclear> hem ( Shiriar ) <del>het</del> den wellust<lb/> <metamark>A</metamark> als de <sic>scholits</sic> die men op zijn disch zette.<lb/> Zooals de vernuftige kok <del>aan</del> <retrace>s</retrace>au<retrace>s</retrace> <del>aan</del> <del>het</del><lb/> de <add><unclear>van</unclear></add> opgediende pastei een schip <del><sic>miek</sic></del><add type="supralinear"><del>vormde</del></add> <add type="infralinear"><del><sic>mie</sic></del> <add type="infralinear">bouwde</add> xx </add> en de<lb/> ijsvorm tot een haantje boetseerde aldus ging<lb/> ook de maarschalk der Keizerlijke genoegen te <del>werk</del> <add>werk</add> door<lb/> de nieuwe concubine in een korenschelf te hullen<lb/> waar <add>in</add> eene roode kollebloem bij<retrace>zonder</retrace> de aandacht<lb/> trok.<lb/><lb/><lb/>
 
men zocht hem <unclear><sic>vrouwe</sic></unclear> uit alle werelddeelen.
 
men zocht hem <unclear><sic>vrouwe</sic></unclear> uit alle werelddeelen.
 
</p>
 
</p>

Revision as of 09:41, 4 January 2016

You do not have permission to view the content of this page, because the owner of this page has made the content available only to the ManuscriptEditors group.
Manuscript Desk Home